Our Menu

Add

$10.99

Add

$10.99

Add

$10.99

Add

$10.99

Add

$10.99

Add
Add

$10.99

Add

$10.99

Add

$10.99

Add
Add

$10.99

Add
Add
Add

$10.99

Add
Add

$13.99

Add

$13.99

Add

$13.99

Add

$13.99

Add

$12.99

Add

$12.99

Add

$12.99

Add
Add

$12.99

Add
Add

$13.99

Add
Add

$13.99

Add

$13.99

Add
Add

$13.99

Add
Add

$9.99

Add
Add

$9.99

Add

$9.99

Add
Add
Add
Add

$11.99

Add
Add
Add
Add
Add
Add

$11.99

Add
Add
Add

$5.99

Add

$5.99

Add
Add

$17.99

Add
Add
Add
Add
Add
Add

$14.99

Add
Add
Add
Add
Add
Add
Add

$19.99

Cheese, Onion, Green Pepper, Olive, Tomatoes, Pineapple, Ginger Garlic & Sauce

Add

$23.99

Cheese, Onion, Green Pepper, Olive, Tomatoes, Pineapple, Ginger Garlic & Sauce

Add

$19.99

Cheese & Sauce

Add

$19.99

Cheese, Onion, Green Pepper, Pineapple, Paneer Ginger, Garlic & Sauce

Add

$23.99

Cheese, Onion, Green Pepper, Pineapple, Paneer Ginger, Garlic & Sauce

Add

$3.49

Add
Add

$5.99

Add
Add
Add

$2.99

Add

$3.99

Add

$3.49

Add

$3.99

Add

$4.99

Add

$4.99

Add

$4.99

Add

$4.99

Add

$4.99

Add

$4.99

Add

$4.99

Add

$4.99

Add
Add
Add
Add
Add

$4.99

Add
khoya faluda

$9.99

Add
mango faluda

$9.99

Add
pista faluda kulfi

$9.99

Add
CHOCOLATE

$4.99

Add
MANGO

$4.99

Add
MIX FRUIT

$4.99

Add
OREO

$4.99

Add
PAANICE
Add
PISTA BADAM

$4.99

Add
STRAWBERRY

$4.99

Add

$4.99

Add
VANILLA

$4.99

Add
BADAM KULFI

$3.99

Add
KHOYA

$3.99

Add
MANGO KULFI

$3.99

Add
PISTA KULFI

$3.99

Add